Een hart voor zorg


Asklepios thuisverpleging staat voor het verlenen van kwaliteitsvolle, patiëntgerichte en wetenschappelijk verantwoorde zorgverlening. Onze verpleegkundigen nemen regelmatig deel aan bijscholingen en oefeningen om hun kennis en kunnen up to date te houden. Daarnaast heeft Asklepios thuisverpleging ook meer dan 5 jaar ervaring in de spoedgevallen- en intensieve zorgen. Onze verpleegkundigen zijn ook getraind en hebben ervaring in de repatriëringsgenees- en verpleegkunde. Ze zijn met andere woorden gewend om ook in te staan voor kwaliteitsvolle zorg ter land, ter zee en in de lucht. We staan ook ten diensten van toekomstige verpleegkundigen. Zo zijn onze verpleegkundigen ook actief in het onderwijs en streven we ernaar om van onze studenten goede verpleegkundigen te maken.


WE DARE TO CARE

ALTIJD PARAAT, ANALYTISCH

Asklepios thuisverpleging is 7 dagen op 7 bereikbaar en dat 24 uur op 24. Aan nieuwe patiënten vragen we om hun aanvraag elektronisch te doen via de website of telefonisch tussen 7 uur en 19 uur. Zo blijft de lijn ook beschikbaar voor patiënten die ons dringend nodig hebben. Voor elke patiënt maken we ook een analyse op wat de zorgvraag en zorgbehoefte betreft. Samen met jou zoeken we naar een totaaloplossing voor je proble(e)m(en).

SPECIALISME

Onze verpleegkundigen scholen zich voortdurend bij. Voor specifieke zorgvragen of – situaties doen we beroep op referentieverpleegkundigen. Deze verpleegkundigen hebben een extra opleiding genoten en hebben ervaring in een bepaalde specialisatie binnen de verpleegkunde (bv. wondzorgverpleegkundige of diabeteseducator).

KWALITEITSVOLLE ZORG, KENNIS

Asklepios thuisverpleging staat tevens voor kwaliteitsvolle zorgverlening. Dit houdt in dat we werken volgens de laatste nieuwe methoden, steeds op een veilige manier. Hierbij trachten we rekening te houden om te werken volgens de richtlijnen van de 8 verpleegkundige basisprincipes:
• werken volgens regels van hygiëne en steriliteit; • werken volgens richtlijnen van veiligheid en het voorkomen van specifieke gevaren;
• rekening houden met de beleving van de patiënt
• aandacht hebben voor zelfzorg en inspraak van de patiënt
• comfort van de patiënt bewaken
• werken volgens de kunst van de ergonomie
• de hoogste kwaliteit bieden tegen een zo laag mogelijke prijs, werken volgens de economische richtlijnen
• werken met een maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel: rekening houden met het ecosysteem
Daarnaast is ook (beroeps)kennis van onwezenlijk belang

LEERGIERIG, LOGISCH DENKEND, LOYAAL

Logisch denken vormt de gefundeerde basis voor elke verpleegkundige en vormt de start van elke oplossing voor eender welk probleem. Door ervaring met andere verpleegkundigen uit te wisselen en ons leergierig op te stellen, creëren we competente verpleegkundigen die instaan voor uw zorg. Daarnaast trachten we ook zo loyaal mogelijk te zijn door voor elke patiënt zoveel mogelijk dezelfde verpleegkundige te voorzien. Hij of zij vormt voor jou het vaste aanspreekpunt. De verpleegkundige zal jou ziekteproces en zorgpatroon op die manier ook beter kunnen evalueren.

EVIDENCE BASED

Hiermee willen we bedoelen dat elke handeling die onze verpleegkundigen uitvoeren wetenschappelijk onderbouwd is door statistiek en onderzoek (vaak via internationaal gerenommeerde richtlijnen). n).

PATIËNTGERICHT, PRESTATIEGERICHT, PRAKTISCH

Elke patiënt, elke persoon is anders, en dat vraagt een eigen aanpak. Zo kan het zijn dat twee patiënten met dezelfde aandoening toch een andere behandeling ontvangen. Belangrijk is dat we steeds beslissen in het belang van de patiënt en dat we steeds gaan voor een zo goed mogelijke, haalbare genezing of oplossing. Oplossingen die theoretisch werken, maar ook praktisch haalbaar zijn voor patiënt en hulpverlener.

INTEGER, IDEALITISCH

Asklepios thuisverpleging werkt met stuk voor stuk bekwame, gemotiveerde verpleegkundigen die hun eigen handelen steeds in vraag stellen. Collega’s, maar ook zichzelf evalueren aan de hand van beroepscompetenties en rekening houden met de verschillende beroepscodes (V. Henderson (1960), C. Roy (1970), D. Orem (1985), M. Grypdonck (1990) en American Nurses Association (1988).

OVERLEG

Asklepios thuisverpleging overlegt regelmatig je situatie en je evolutie met je behandelende arts, je huisarts of met andere professionele gezondheidswerkers. Tenslotte zijn er veel domeinen in de gezondheidszorg die elkaar overlappen, wat overleg met collega’s van andere disciplines onontbeerlijk maakt. Ook de patiënt zelf mag hierin niet vergeten worden. Per patiënt houden we een dossier bij. De verpleegkundige houdt je dan ook op de hoogte, want ook de patiënt heeft recht op informatie over zijn of haar toestand.

SOCIAAL VAARDIG, SENSITIEF, STRESSBESTENDIG, SYSTEMATISCH

Onze verpleegkundigen zijn de klok rond beschikbaar voor hun patiënten en komen dagelijks of wekelijks bij je langs. Zo bouw je een band op met je verpleegkundige en trachten ze je te steunen op goede en moeilijkere dagen