Vulnizorg of wondverzorging en dermatologische verzorging


Er zijn weinig dingen waar verpleegkundigen zo’n specialisten in zijn als in de wondverzorging. Of we nu te maken hebben met eenvoudige of complexe wonden, chronische wonden of acute wonden, ongeacht de grootte van je wonde weten onze verpleegkundige er wel raad mee!

Je vaste thuisverpleegkundige bekijkt samen met jou je zorgvraag en we zoeken samen met jou naar een passende oplossing. In overleg met je arts, je mantelzorger, met andere zorgverstrekkers, maar vooral ook met jou proberen we tegemoet te komen aan je verwachtingen. We proberen zo te voldoen aan je noden en we proberen problemen in de toekomst te voorkomen.

Zoals je reeds kan lezen, hebben onze verpleegkundigen een oog voor je volledige situatie. Dit noemen we onze holistische visie. Op deze manier zullen we in samenwerking met andere zorgprofessionals alles in het werk stellen om je zelfredzaamheid en zelfstandigheid thuis te vrijwaren.

Je verpleegkundige noteert alle gegevens in een elektronisch verpleegdossier. Zo zijn we steeds op de hoogte van je situatie. Indien je dat wenst, kunnen we onze gegevens ook delen met je huisarts, je behandelende specialist of ander zorgpartners. Hierdoor kunnen we dag en nacht voor jou paraat staan.

Bovendien heeft je verpleegkundige een brede kennis en schoolt hij zich continu bij. Voor specifieke of zeer complexe zorgen of vragen, gaan we ook steeds in overleg met gespecialiseerde collega’s, de zogenaamde referentieverpleegkundigen. Zij geven je vaste verpleegkundige bijkomend advies.

Welke wonden verzorgt Asklepios


Operatiewonden

Ook wel postoperatieve wonden genoemd. Dit zijn wonden die ontstaan na een heelkundige of chirurgische ingreep. Elke wonde vraagt een andere en aangepaste verzorging. Samen je huisarts en behandelende arts bepalen we welke verbanden en verzorging nodig zijn voor jouw wonde(n).

Decubitus of doorligwonden

Decubitus is een wonde waarbij de huidbarrière beschadigd is door wrijving en druk. Doorligwonden komen het meest voor ter hoogte van de stuit, het achterhoofd, de ellebogen en de hielen. Ook op andere plaatsen kan decubitus voorkomen, al komt dit minder voor.

Veneus ulcus

Veneuze ulcera ontstaan als gevolg van veneuze insufficiëntie. Dit wil zeggen dat de bloedstroom in de aderen onvoldoende vlot verloopt, waardoor er een verhoogde bloeddruk in de aderen ontstaat. Dit kan leiden tot oedeem (ook wel ‘vochtophoping’ genoemd). Hierdoor kunnen wonden (meestal op de benen) veel moeilijker genezen. Ook hier zijn verschillende behandelingen mogelijk. De verpleegkundige en je behandelende arts zullen ideeën en elkaars advies uitwisselen om zo tot het beste zorgplan voor jou te komen.

Oncologische wonden

Oncologische wonden zijn wonden die ontstaan zijn als gevolg van (de therapie van) kanker. Hierbij gaan we samen met je huisarts en behandelende artsen op zoek naar het beste wondbeleid. Onze eerste prioriteit hierbij is dat jij als patiënt zoveel mogelijk wint aan comfort. Daarnaast begeleiden en informeren we ook je mantelzorgers.

Diabetische voetwonden

Diabetespatiënten hebben een verhoogd risico op het krijgen van wonden aan de voeten wanneer de zenuwen en kleine bloedvaatjes aangetast zijn.

Brandwonden

De aanpak en verzorging van brandwonden vraagt een bijzondere benadering. Hiervoor werkt Asklepios thuisverpleging samen met verschillende brandwondencentra. Dit houdt ook in dat je op ons beroep kan doen wanneer je van een brandwondencentrum komt.

Traumata of traumatologische wonden

Naargelang de oorzaak van je wonde, maken we een onderscheid tussen de verschillende traumata. Zo spreken we soms van een scherpe of stompe vulnus (wonde) of een abrasie (bv. schaafwonde). Meer gekende trauma’s zijn de distorsies of verzwikking, fractuur of botbreuk, een ruptuur of spierscheur en de brandwonden. Elk van deze trauma’s vereist een andere zorg. Sommige wonden kan je perfect zelf verzorgen.

Stoma

Een stoma is een kunstmatige opening in het lichaam. Afhankelijk van de plaats kan een stoma verschillende functies hebben. Dat wil dus zeggen dat er ook verschillende stomata of stomieën zijn. De meest voorkomende plaatsen zijn ter hoogte van de luchtwegen, het maagdarmstelsel of de urinewegen.

Welke zorgen biedt Asklepios thuisverpleging?


Tips, ondersteuning, advies en educatie

Je verpleegkundige geeft je graag de nodige tips en tricks bij je verzorging. Hierbij trachten we om je inzicht te verschaffen in je ziekteproces, maar ook waarom een bepaalde therapie voor jou de beste keuze is.
Zo maken we gebruik van teksten, artikelen, tekeningen en schema’s om je inzicht in je verzorging en behandeling te vergroten.
Een van de belangrijkste factoren hierbij is je comfort.

Praktische informatie


Wat brengt je verpleegkundige mee?

Wij zorgen voor:
• handontsmetting
• ontsmettingsmiddelen
• handschoenen (niet steriel)
• steriele wondverzorgingset
• steriele spuitjes
• steriele naaldjes
• je elektronisch verpleegdossier

Wat leg ik klaar?

Je verpleegkundige heeft het volgende van jou nodig:
• je elektronische identiteitskaart
• een klevertje van de mutualiteit
• het voorschrift van je arts
• je medicatie
• je aangepast stomamateriaal (indien van toepassing)
• je specifiek verzorgingsmateriaal zoals aangepaste verbanden, wieken, ontsmettingsmiddelen, …

Hoe vaak komt mijn verpleegkundige langs?

Hoe vaak je verpleegkundige langs komt, is afhankelijk van je zorgvraag, je zorgbehoefte en van het voorschrift van je arts. Je verpleegkundige zal dit steeds met jou bespreken.
Voor dringende gevallen is er steeds een verpleegkundige beschikbaar.

Hoeveel gaat de verzorging mij kosten?

Meestal hoef je voor de verzorging zelf niets te betalen. Bij Asklepios thuisverpleging regelen we de betaling rechtstreeks met je mutualiteit of je verzekering. Voor sommige prestaties heeft de overheid echter geen vergoeding voorzien. In dat geval zal je verpleegkundige een supplement aanrekenen. Dit supplement ligt tussen € 2,50 en € 8,50, afhankelijk van de prestatie en of zorg verleend is in het weekend of tijdens de week. Je verpleegkundige zal je hierover op voorhand informeren. Je zal ook elke maand een gedetailleerde factuur ontvangen.

Financiële tegemoetkomingen

Voor sommige patiënten voorziet de overheid een aantal voorwaarden waaraan voldaan moeten worden om te kunnen genieten van een financiële tegemoetkoming. Wanneer je als patiënt behandeld wordt voor een chronische wonde die na 6 weken nog niet voldoende genezen is, dan kan je mogelijks in aanmerking komen voor:
• een forfaitaire tegemoetkoming van € 22,90 per maand voor chronische wondverzorging
• een tegemoetkoming van €0,25 per verpakking wanneer dit wondverband genoteerd staat op de lijst van actieve verbandmiddelen (opgesteld door de overheid).
Deze tegemoetkomingen zijn gedurende 3 maanden geldig en dienen daarna vernieuwd te worden. Je kan je aanvraag tot 3 maal laten hernieuwen.
Wanneer je lijdt aan lymfeoedeem kan je jaarlijks tot 4 compressiekousen per behandeld been vergoed krijgen. Voor patiënten met een chronisch veneuze aandoening is dit jaarlijks 2 kousen per behandeld been.