Urostoma en nefrostoma


Bij sommige aandoeningen aan de blaas of de nieren is het noodzakelijk om de blaas geheel of tijdelijk te ontzien. In sommige gevallen wordt de blaas ook weggenomen. In dat geval moet er een nieuwe uitgang voor de urine worden voorzien. De blaas, die fungeert als tijdelijke opslagplaats voor de urine, is immers niet meer aanwezig. De meest voorkomende techniek hiervoor is de urostoma volgens Bricker. Hierbij zal men tijdens een operatie een klein stukje dunne darm op de urineleiders plaatsen. Het andere uiteinde van dit klein stukje darm zal daarna door een opening in de buikwand naar buiten geleid worden, waar men de darmwand zal vasthechten. Op deze manier loopt de urine vanuit de nieren voortdurend door de urineleiders en de nieuw gevormde stoma, naar buiten, in een stomazakje.

Een andere mogelijkheid is een nefrostomie. Dit is een chirurgische ingreep waarbij men onder lokale verdoving een buisje of katheter doorheen de huid rechtstreeks in de nier inbrengt, meer bepaald in het nierbekken. Hierdoor kan de urine vervolgens aflopen naar buiten, in een opvangzakje in plaats van naar de urineleider en zo naar de blaas. Dit opvangzakje kan een ééndelig systeem zijn, waarbij de beschermingsplaat voor de huid en het zakje één geheel vormen, maar het kan ook gaan om een tweedelig systeem. In dit geval bestaan de beschermingsplaat voor de huid en het opvangzakje uit twee delen, waarbij de beschermingsplaat langer blijf zitten, en waarbij alleen het opvangzakje frequenter moet vervangen worden. Deze procedure wordt meestal gebruikt om de urinestroom tijdelijk om te leiden bij bv. een obstructie of verstopping van de urineleider. Dit is meestal van tijdelijke aard totdat het probleem aan de urineleider(s) is verholpen.

Welke zorgen biedt Asklepios thuisverpleging bij mijn urostoma of nefrostoma?