Urineverlies


Ongecontroleerd urineverlies kan zeer vervelend zijn. De oorzaak ervan is vaak verschillend. Zo spreekt men soms van stressincontinentie, urge-incontinentie of overloopincontinentie. Samen met je behandelende arts zoeken we naar de oorzaak van je incontinentieprobleem en zoeken we samen met jou naar de best mogelijke oplossingen en hulpmiddelen. Belangrijk hierbij is dat we je zelfredzaamheid behouden en je comfort verhogen.

Welke zorgen biedt Asklepios thuisverpleging bij urineverlies?


Medicatie klaarzetten

Je verpleegkundige zet je medicatie dagelijks of wekelijks klaar op basis van je medicatieschema dat werd opgemaakt door je huisarts of behandelende arts-specialist. Wanneer je dit zelf nog kan doen maar enkele vragen hebt, zal je verpleegkundige je hier steeds bij helpen. Ze kunnen bijvoorbeeld helpen bepalen welke hulpmiddelen je hierin kunnen ondersteunen.

Voorbereiden en toedienen van medicatie

Als het niet altijd even vlot lukt om je medicatie zelf voor te bereiden of in te nemen, dan helpen onze verpleegkundigen je hier graag bij. Ze bekijken je medicatielijst samen met je huisarts, geven je tips en indien nodig maken ze voor jou ook een medicatielijstje.

Je hygiënische verzorging

Denk hierbij aan hulp bij toiletbezoek en hulp voor kleden en wassen.

Bloed- en staalafname

Indien nodig kunnen we op vraag van je arts een bloedname of staalafname verrichten.

Het ondersteunen bij blaastraining

Je verpleegkundige zal je helpen om ongewenst urineverlies tegen te gaan door je van oefeningen te voorzien om je blaasfunctie te verbeteren. Vaak zal je verpleegkundige je hiervoor ook doorverwijzen naar een kinesitherapie indien een meer gespecialiseerde therapie nodig is.


Het verwisselen van je incontinentiemateriaal

Je verpleegkundige helpt je graag bij het wisselen van je stoma- of ander incontinentiemateriaal. Je verpleegkundige kan je ook aanleren hoe je best je materiaal kan vervangen. Hierbij geeft je verpleegkundige de nodige tips en tricks.


Het aanbrengen van je condoomkatheter

Voor mannen kan het interessant zijn om een condoomkatheter aan te brengen. Je verpleegkundige kan deze condoomkatheter aanbreng maar ook je leren om deze zelf aan te brengen. Hierbij kan je kiezen voor een nachtelijke opvang naast je bed of voor een beenzakje voor overdag.


Het inbrengen van een blaaskatheter

Hierbij zal je verpleegkundige op een steriele manier een katheter inbrengen in de blaas zodat deze geledigd kan worden. Dit kan intermittent, dus meermaals per dag. Er kan ook gekozen worden om een blaaskatheter in te brengen die langer ter plaatse kan blijven. Je verpleegkundige kan je tevens helpen bij het aanleren van deze techniek zodat je dit zelf kan doen. Van zodra je deze techniek onder de knie hebt, ontvang je van de verpleegkundige een attest.


Tips, ondersteuning, advies en educatie

Je verpleegkundige geeft je graag de nodige tips en tricks bij je verzorging. Hierbij trachten we om je inzicht te verschaffen in je ziekteproces, maar ook waarom een bepaalde therapie voor jou de beste keuze is. Zo maken we gebruik van teksten, artikels, tekeningen en schema’s om je inzicht in je verzorging en behandeling te vergroten. Een van de belangrijkste factoren hierbij is je comfort.