Sonde, urinesondage of blaassondage


In sommige gevallen kan het nodig zijn om tijdelijk een buisje in te brengen in de blaas. Hiervoor zijn verschillende opties. Zo kan het enkele keren per dag nodig zijn om een sonde in te brengen via de plasbuis (eenmalige sondage), of kan er in samenspraak met je arts gekozen zijn om een sonde voor langere tijd te plaatsen. Dit kan zowel via de plasbuis (verblijfsonde) als door de huid van de buikwand (suprapubische sonde).

Welke zorgen biedt Asklepios thuisverpleging bij mijn urinesonde


Je hygiënische verzorging

Denk hierbij aan hulp bij toiletbezoek en hulp voor kleden en wassen.

Bloed- en staalafname

Indien nodig kunnen we op vraag van je arts een bloedname of staalafname verrichten.

Tips, ondersteuning, advies en educatie

Je verpleegkundige geeft je graag de nodige tips en tricks bij je verzorging. Hierbij trachten we om je inzicht te verschaffen in je ziekteproces, maar ook waarom een bepaalde therapie voor jou de beste keuze is. Zo maken we gebruik van teksten, artikels, tekeningen en schema’s om je inzicht in je verzorging en behandeling te vergroten. Een van de belangrijkste factoren hierbij is je comfort.