Peritoneale dialyse


Bij patiënten waarbij de nieren langdurig minder goed werken, en de nieren slechts minder dan 20 à 25% van hun functionaliteit nog over hebben, is het overnemen de nierfunctie onontbeerlijk. Deze nierfunctievervangende therapie kent men vaak onder de naam ‘dialyse’. Er bestaan verschillende vormen van nierdialyse. De meest gekende zijn hemodialyse en peritoneale dialyse. Sommige patiënten ondergaan deze therapie ook in afwachting van een niertransplantatie, waarbij een nieuwe, gezonde nier de functie weer volledig overneemt.

Welke zorgen biedt Asklepios thuisverpleging bij mijn dialyse


Medicatie klaarzetten

Je verpleegkundige zet je medicatie dagelijks of wekelijks klaar op basis van je medicatieschema dat werd opgemaakt door je huisarts of behandelende arts-specialist. Wanneer je dit zelf nog kan doen maar enkele vragen hebt, zal je verpleegkundige je hier steeds bij helpen. Ze kunnen bijvoorbeeld helpen bepalen welke hulpmiddelen je hierin kunnen ondersteunen.

Voorbereiden en toedienen van medicatie

Als het niet altijd even vlot lukt om je medicatie zelf voor te bereiden of in te nemen, dan helpen onze verpleegkundigen je hier graag bij. Ze bekijken je medicatielijst samen met je huisarts, geven je tips en indien nodig maken ze voor jou ook een medicatielijstje.

Je hygiënische verzorging

Denk hierbij aan hulp bij toiletbezoek en hulp voor kleden en wassen.

Bloed- en staalafname

Indien nodig kunnen we op vraag van je arts een bloedname of staalafname verrichten.

Het aan- en afkoppelen van je dialyse

Welk type buikdialyse je ook hebt, je verpleegkundige helpt je graag bij het aan- en afkoppelen van je dialyse.


Het verzorgen van het insteekpunt van je dialysekatheter

Het is belangrijk dat deze verzorging onder de grootste steriliteit gebeurt. Je verpleegkundige zal daarom je dialysekatheter verzorgen met de juiste producten en steeds controleren op tekenen van ontsteking of infectie.


Het vervangen van eventuele verbanden

Je verpleegkundige zal tijdens de verzorging ook instaan voor de verbandwissel. Samen met jou kiest je verpleegkundige de voor jou geschikte verbanden.


Het informeren en ondersteunen van je dialysedieet

Bij je verpleegkundige kan je steeds ook terecht met vragen omtrent je voeding. Je verpleegkundige zal trachten je hierin zo goed mogelijk te begeleiden. Zo nodig wint je verpleegkundige advies in bij je arts of word je verwezen naar je diëtiste.


Tips, ondersteuning, advies en educatie

Je verpleegkundige geeft je graag de nodige tips en tricks bij je verzorging. Hierbij trachten we om je inzicht te verschaffen in je ziekteproces, maar ook waarom een bepaalde therapie voor jou de beste keuze is. Zo maken we gebruik van teksten, artikels, tekeningen en schema’s om je inzicht in je verzorging en behandeling te vergroten. Een van de belangrijkste factoren hierbij is je comfort.