Blaasirrigatie, blaasinstillatie of blaasspoeling


Soms kan het nodig zijn om omwille van medische redenen de blaas te gaan spoelen. De meest voorkomende indicatie hiervoor zijn blaaspoliepen of blaastumoren. Vaak wordt u hiervoor ontboden in het dagziekenhuis, hoewel we deze behandeling ook perfect thuis kunnen uitvoeren.
In het geval van blaastumoren of blaaspoliepen worden deze meestal verwijderd door middel van een transurethrale resectie van de blaas (“TUR-blaas”), ofwel een ‘kijkoperatie’. Vaak is het echter niet voldoende om deze tumoren of poliepen te verwijderen. In ongeveer de helft van de gevallen komen deze poliepen of tumoren later weer terug. Met behulp van blaasspoelingen of blaasinstillaties is het mogelijk om de kans dat deze poliepen terugkeren, te verkleinen, en de aantasting van diepere weefsels in de blaaswand te verhinderen.

Welke zorgen biedt Asklepios thuisverpleging bij een blaasspoeling?