Urologische zorg: blaas en nieren


Urine-incontinentie is een aandoening waarbij de beheersing over de blaas geheel of gedeeltelijk verloren is. Dit kan zijn omdat de kringspier rond de blaas niet goed functioneert, of doordat er geen gevoel meer ontstaat dat de drang tot urineren waarneemt. Andere patiënten hebben nierproblemen waarbij dialyse vereist is.
Je thuisverpleegkundige van Asklepios thuisverpleging zoekt graag met jou naar een gepaste oplossing of ondersteuning.

Je vaste thuisverpleegkundige bekijkt samen met jou je zorgvraag en we zoeken samen met jou naar een passende oplossing. In overleg met je arts, je mantelzorger, met andere zorgverstrekkers, maar vooral ook met jou proberen we tegemoet te komen aan je verwachtingen. We proberen zo te voldoen aan je noden en we proberen problemen in de toekomst te voorkomen.

Zoals je reeds kan lezen, hebben onze verpleegkundigen een oog voor je volledige situatie. Dit noemen we onze holistische visie. Op deze manier zullen we in samenwerking met andere zorgprofessionals alles in het werk stellen om je zelfredzaamheid en zelfstandigheid thuis te vrijwaren.

Je verpleegkundige noteert alle gegevens in een elektronisch verpleegdossier. Zo zijn we steeds op de hoogte van je situatie. Indien je dat wenst, kunnen we onze gegevens ook delen met je huisarts, je behandelende specialist of ander zorgpartners. Hierdoor kunnen we dag en nacht voor jou paraat staan.

Bovendien heeft je verpleegkundige een brede kennis en schoolt hij zich continu bij. Voor specifieke of zeer complexe zorgen of vragen, gaan we ook steeds in overleg met gespecialiseerde collega’s, de zogenaamde referentieverpleegkundigen. Zij geven je vaste verpleegkundige bijkomend advies.

Welke urologische zorgen biedt Asklepios thuisverpleging?

Urineverlies

Ongecontroleerd urineverlies kan zeer vervelend zijn. De oorzaak ervan is vaak verschillend. Zo spreekt men soms van stressincontinentie, urge-incontinentie of overloopincontinentie.

Blaasspoeling

oms kan het nodig zijn om omwille van medische redenen de blaas te gaan spoelen. De meest voorkomende indicatie hiervoor zijn blaaspoliepen of blaastumoren.

Urostoma/nefrostoma

Bij sommige aandoeningen aan de blaas of de nieren is het noodzakelijk om de blaas geheel of tijdelijk te ontzien. In sommige gevallen wordt de blaas ook volledig weggenomen.

Sondage

In sommige gevallen kan het nodig zijn om tijdelijk een buisje in te brengen in de blaas. Hiervoor zijn verschillende opties. Zo kan het soms enkele keren per dag nodig zijn.

Peritoneale dialyse

Bij patiënten waarbij de nieren langdurig minder goed werken, en de nieren slechts minder dan 20 à 25% van hun functionaliteit nog over hebben, is het overnemen de nierfunctie onontbeerlijk.

Praktische informatie


Wat brengt je verpleegkundige mee?

Wij zorgen voor:
• handontsmetting
• ontsmettingsmiddelen
• handschoenen (niet steriel)
• steriele wondverzorgingset
• steriele spuitjes
• steriele naaldjes
• steriele instrumenten
• je elektronisch verpleegdossier

Wat leg ik klaar?

Je verpleegkundige heeft het volgende van jou nodig:
• je elektronische identiteitskaart
• een klevertje van de mutualiteit
• het voorschrift van je arts
• je medicatie (spoelmiddelen, huidbeschermende zalf, …)
• een afvalzakje kan handig zijn
• toiletpapier of papieren zakdoekjes
• een reine handdoek en een washandje
• water en zeep
• je stomamateriaal (je plaat en zakje en eventuele fixatiegordel)
• je incontinentiemateriaal (condoomkatheter, urinezak, …)
• wattenstaafjes
• je sondevoeding (volgens voorschrift) en leidingen
• leiding- of flessenwater
• een eventuele infuusstaander of voedingspomp
• splitcompressen en afplakmateriaal voor je eventuele PEG-sonde
• fixatiemateriaal voor je maagsondeç
• je dialysetoestel en dialysaat
• je dialyseleidingen
• eventuele bedpan (te bestellen via je mutualiteit, thuiszorgwinkel of verpleegkundige)
• je specifiek verzorgingsmateriaal zoals aangepaste verbanden, wieken, ontsmettingsmiddelen, …
• eventuele bedbescherming

Hoe vaak komt mijn verpleegkundige langs?

Hoe vaak je verpleegkundige langs komt, is afhankelijk van je zorgvraag, je zorgbehoefte en van het voorschrift van je arts. Je verpleegkundige zal dit steeds met jou bespreken.
Voor dringende gevallen is er steeds een verpleegkundige beschikbaar.

Hoeveel gaat de verzorging mij kosten?

Meestal hoef je voor de verzorging zelf niets te betalen. Bij Asklepios thuisverpleging regelen we de betaling rechtstreeks met je mutualiteit of je verzekering. Voor sommige prestaties heeft de overheid echter geen vergoeding voorzien. In dat geval zal je verpleegkundige een supplement aanrekenen. Dit supplement ligt tussen € 2,50 en € 8,50, afhankelijk van de prestatie en of zorg verleend is in het weekend of tijdens de week. Je verpleegkundige zal je hierover op voorhand informeren. Je zal ook elke maand een gedetailleerde factuur ontvangen.

Financiële tegemoetkomingen

Voor sommige patiënten voorziet de overheid een aantal voorwaarden waaraan voldaan moeten worden om te kunnen genieten van een financiële tegemoetkoming. Wanneer je te kampen hebt met incontinentieproblemen kan je recht hebben op een tegemoetkoming van €493,15 per jaar, indien je reeds langer dan 3 maanden thuisverpleging krijgt en zwaar hulpbehoevend bent. Wanneer je zelf sondeert of je mantelzorger je sondeert, heb je recht op €3 per sonde, tot maximaal 4 keer per dag. Verder kan je mogelijks beroep doen op een vergoeding voor niet behandelbare incontinentie. Deze vergoeding bedraagt €160,96 per jaar.