Psychiatrische verzorging en geestelijke gezondheidszorg


Naast patiënten met fysieke problemen of somatische klachten staan onze verpleegkundigen ook klaar om patiënten met psychiatrische aandoeningen te ondersteunen. Hierbij trachten we vooral om je te helpen structuur aan te brengen in je dagelijkse activiteiten of bij het klaarzetten of toedienen van je medicatie.

Je vaste thuisverpleegkundige bekijkt samen met jou je zorgvraag en we zoeken samen met jou naar een passende oplossing. In overleg met je arts, je mantelzorger, met andere zorgverstrekkers, maar vooral ook met jou proberen we tegemoet te komen aan je verwachtingen. We proberen zo te voldoen aan je noden en we proberen problemen in de toekomst te voorkomen.

Zoals je reeds kan lezen, hebben onze verpleegkundigen een oog voor je volledige situatie. Dit noemen we onze holistische visie. Op deze manier zullen we in samenwerking met andere zorgprofessionals alles in het werk stellen om je zelfredzaamheid en zelfstandigheid thuis te vrijwaren.

Je verpleegkundige noteert alle gegevens in een elektronisch verpleegdossier. Zo zijn we steeds op de hoogte van je situatie. Indien je dat wenst, kunnen we onze gegevens ook delen met je huisarts, je behandelende specialist of ander zorgpartners. Hierdoor kunnen we dag en nacht voor jou paraat staan.

Bovendien heeft je verpleegkundige een brede kennis en schoolt hij zich continu bij. Voor specifieke of zeer complexe zorgen of vragen, gaan we ook steeds in overleg met gespecialiseerde collega’s, de zogenaamde referentieverpleegkundigen. Zij geven je vaste verpleegkundige bijkomend advies.

Onze thuisverpleegkundigen bieden geen psychiatrische therapie of behandeling aan huis. Onze verpleegkundigen zijn echter wel opgeleid om psychische problemen tijdig te detecteren en je door te verwijzen naar de juiste zorgprofessionals. Daarnaast bieden onze verpleegkundigen ook een luisterend oor aan. Uit cijfers blijkt immers dan één op vier mensen vroeg of laat te kampen krijgen met psychische problemen. De kans dat je erdoor getroffen wordt of iemand kent die met psychische problemen te maken krijgt, is dus groot. Psychische of geestelijke gezondheidsproblemen hebben doorgaans een grote impact, omdat ze ook een invloed hebben op je omgeving.

Meer dan je denkt


Psychische klachten komen in België even vaak voor bij vrouwen als bij mannen, al nemen ze vaak wel een andere vorm aan. Vrouwen hebben bijna twee keer zoveel kans op een depressie of angststoornissen in vergelijking met mannen. Mannen hebben dan weer vaak last van psychische stoornissen die te maken hebben met afhankelijkheidsproblemen, bv. alcoholmisbruik.
In Vlaanderen hebben we eveneens de hoogste zelfmoordcijfers van Europa. De oorzaak hiervoor is nog niet helemaal duidelijk, maar de cijfers geven wel aan dat vele Vlamingen geen uitweg meer zien voor hun problemen. Ook vaak jongeren hebben te kampen met suïcidegedachten. Daarom vinden wij het bij Asklepios thuisverpleging eens zo belangrijk om geestelijke gezondheid bespreekbaar te maken en te luisteren naar de vragen en verzuchtingen van onze patiënten en hun omgeving.
Indien je op dit moment nood hebt aan een dringend gesprek kan je 24/7 terecht op het gratis telefoonnummer 1813.

Dementie


Dementie wordt gekenmerkt door een progressieve achteruitgang van de hersenfuncties, vaak met een sluipend verloop. Meestal zijn er geruime tijd veranderingen merkbaar in het leven van de patiënt en zijn omgeving. Daarom is belangrijk dat er ook aandacht wordt besteed aan de familie.

Stress en depressie: what’s in a name?


Stress is eigenlijk een oerinstinct dat nog steeds aanwezig is in ons lichaam. Het is dus eigenlijk een natuurlijke reactie. Dit overlevingsmechanisme moet ons in staat stellen om snel en alert te kunnen reageren op gevaar. Bij stress komt er adrenaline vrij in ons bloed. Hierdoor zullen onze spieren zich opspannen, zal onze hartslag verhogen en onze ademhaling versnellen. Op die manier is ons lichaam paraat om te vechten of te vluchten voor mogelijk naderend gevaar (“fight-or-flight reaction”). Stress zal er dus voor zorgen dat we de benen nemen wanneer we oog in oog staan met bv. een gevaarlijk roofdier.
In onze hedendaagse maatschappij is de kans echter klein dat je plots geconfronteerd wordt met bv. een wilde panter. Toch zijn er nog steeds dagelijkse situaties die stress kunnen oproepen, ook al heeft ons lichaam er niet zoveel aan. Sommige mensen raken bv. geënerveerd wanneer ze in de file staan. Biologisch gezien vindt dezelfde stressreactie plaats. Je heb er echter niet veel baat bij als je lichaam paraat is om het op een lopen te zetten wanneer je in het midden van kilometerlange file staat. In wezen is er dus niets mis met stress. We hebben zelfs een gezonde dosis stress nodig om uitdagingen te kunnen aangaan en om ons goed te voelen. Stress wordt pas een probleem wanneer je draaglast groter is dan je draagkracht. In dit geval zal je steeds meer klachten ontwikkelen. Vaak denken mensen dat deze klachten van voorbijgaande aard zijn, maar het omgekeerde is echter waar. Doordat je stress je niet meer toelaat om ontspanning en rust te vinden, evolueert je toestand vaak van kwaad naar erger. Dit kan uiteindelijk leiden tot een burn-out of een depressie. Van depressie spreekt men als je gedurende twee weken last hebt van minstens 5 verschillende symptomen. In eerste instantie kan je hiervoor terecht bij een arts, dat mag je huisarts, maar kan ook een andere arts zijn. Dit wil echter niet zeggen dat je arts onmiddellijk zal starten met medicatie. Medicatie is slechts één van de mogelijke behandelingen. Je kan steeds terecht bij je arts of verpleegkundige indien je extra vragen hebt.

Tips voor dips


Belangrijk is dat je jezelf voldoende tijd gunt om te bekomen van een stressvolle situatie. Zet desnoods op een rij wat bij jou stress veroorzaakt. Stress vraagt veel energie van je. Het is dus interessant om te weten wat je daar kan aan veranderen. Stel je prioriteiten en houd een planning bij. Zorg dat je steeds wat tijd extra over hebt voor eventuele onverwachte gebeurtenissen. Plan ook tijd voor jezelf en noteer dit ook in je agenda. Ook deze afspraak met jezelf is belangrijk.
Praat erover met je omgeving, vrienden en familie. Toets met hen af of je tijdschema haalbaar is. Belangrijk hierbij is dat je realistische doelen stelt. Handel kleine zaken zo snel mogelijk af en stel ze niet uit. Zo voorkom je bergen waar je tegenop ziet. Man of vrouw, kunnen “multitasken” of niet, doe één ding tegelijk. Je haasten is erg vermoeiend en kost je vaak nog meer tijd. Plannen en een realistische tijdsframe zijn dus de boodschap.
Stel je grenzen en durf ook “neen” te zeggen. En nee, je hoeft niet te motiveren waarom je er nu eens iets niet bij kan nemen. Maak voldoende tijd voor jezelf. Je afspraak met jezelf in je agenda kan een goed moment zijn om je bezig te houden met hobby’s of moment met vrienden. Ook bewegen is belangrijk. Sporten is gezond en kan helpen om je hoofd leeg te maken. Bovendien maak je hierbij ook hormonen aan die je zullen helpen om je algemeen goed te voelen. Probeer echter niet te overdrijven.
Een gezond leven vergroot je draagkracht: beperk het gebruik van koffie en alcohol, eet gezond en gevarieerd, slaap voldoende en maak tijd om te bewegen.

Welke zorgen biedt Asklepios thuisverpleging?


Medicatie klaarzetten

Je verpleegkundige zet je medicatie dagelijks of wekelijks klaar op basis van je medicatieschema dat werd opgemaakt door je huisarts of behandelende arts-specialist. Wanneer je dit zelf nog kan doen maar enkele vragen hebt, zal je verpleegkundige je hier steeds bij helpen. Ze kunnen bijvoorbeeld helpen bepalen welke hulpmiddelen je hierin kunnen ondersteunen.

Voorbereiden en toedienen van medicatie

Als het niet altijd even vlot lukt om je medicatie zelf voor te bereiden of in te nemen, dan helpen onze verpleegkundigen je hier graag bij. Ze bekijken je medicatielijst samen met je huisarts, geven je tips en indien nodig maken ze voor jou ook een medicatielijstje.

Fototherapie (lichttherapie)

Met behulp van een medisch apparaat wordt gepolariseerd infraroodlicht gecreëerd. Deze therapie kan aangewend worden bij alle mensen die lijden aan depressie en dus niet alleen bij patiënten die te kampen hebben met seizoensgebonden depressie (“winterdip of winterdepressie”). Positief is dat deze therapie weinig of geen bijwerkingen kent. Je dient de therapie echter wel voldoende lang toe te passen om een goede werking te verkrijgen. Daarom raden we je aan om bij aanvang te starten met een therapie van 10 tot 14 dagen. Eén sessie duurt 20 tot 30 minuten. Voor deze therapie is geen voorschrift vereist. We brengen je huisarts echter wel op de hoogte dat je de therapie onderging. Deze therapie kan je ook combineren met andere therapieën. Zo is het bewezen dat lichttherapie de werking van bepaalde antidepressiva kan versterken, zonder een toename van nevenwerkingen te creëren. Je verpleegkundige zal steeds met jou bekijken of je voldoende vooruitgang boekt. Indien nodig zal je verpleegkundige je doorverwijzen naar een arts of psychotherapeut. Uiteraard kan je lichttherapie nog steeds verder gegeven worden in combinatie met medicatie of psychotherapie.

Bloed- en staalafname

Indien nodig kunnen we op vraag van je arts een bloedname of staalafname verrichten. Dit is vaak nodig om te evolueren of je arts de dosis van je medicatie dient aan te passen.


Emotionele ondersteuning

Je verpleegkundige maakt tijd om te luisteren naar je zorgen, je vragen maar ook je verhalen. Samen met jou, je mantelzorgers en je arts zal je verpleegkundige zoeken naar mogelijke oplossingen.


Tips, ondersteuning, advies en educatie

Je verpleegkundige geeft je graag de nodige tips en tricks bij je verzorging. Hierbij trachten we om je inzicht te verschaffen in je ziekteproces, maar ook waarom een bepaalde therapie voor jou de beste keuze is. Zo maken we gebruik van teksten, artikels, tekeningen en schema’s om je inzicht in je verzorging en behandeling te vergroten. Eén van de belangrijkste factoren hierbij is je comfort.


Praktische informatie


Wat brengt je verpleegkundige mee?

Wij zorgen voor:
• handontsmetting
• handschoenen (niet steriel)
• je elektronisch verpleegdossier

Wat leg ik klaar?

Je verpleegkundige heeft het volgende van jou nodig:
• je elektronische identiteitskaart
• een klevertje van de mutualiteit
• het voorschrift van je arts

Hoe vaak komt mijn verpleegkundige langs?

Hoe vaak je verpleegkundige langs komt, is afhankelijk van je zorgvraag, je zorgbehoefte en van het voorschrift van je arts. Je verpleegkundige zal dit steeds met jou bespreken.
Voor dringende gevallen is er steeds een verpleegkundige beschikbaar.

Hoeveel gaat de verzorging mij kosten?

Meestal hoef je voor de verzorging zelf niets te betalen. Bij Asklepios thuisverpleging regelen we de betaling rechtstreeks met je mutualiteit of je verzekering. Voor sommige prestaties heeft de overheid echter geen vergoeding voorzien. In dat geval zal je verpleegkundige een supplement aanrekenen. Dit supplement ligt tussen € 2,50 en € 8,50, afhankelijk van de prestatie en of zorg verleend is in het weekend of tijdens de week. Je verpleegkundige zal je hierover op voorhand informeren. Je zal ook elke maand een gedetailleerde factuur ontvangen.