Palliatieve zorg


Moeten vernemen dat je ongeneeslijk ziek bent, is bijzonder ingrijpend. In de eerste plaats voor jou, maar ook voor je omgeving en familie. Indien je wenst om in je vertrouwende omgeving te vertoeven, kan je verpleegkundige je helpen bij de zorgen die je nodig hebt. De voornaamste zorg van je verpleegkundige is je comfort. Je verpleegkundige zal dan ook alles in het werk stellen om het jou zo comfortabel mogelijk te maken, en dat 24 uur op 24. Hiervoor werken we samen met je arts en andere zorgcollega’s zoals palliatieve netwerken.

Je vaste thuisverpleegkundige bekijkt samen met jou je zorgvraag en we zoeken samen met jou naar een passende oplossing. In overleg met je arts, je mantelzorger, met andere zorgverstrekkers, maar vooral ook met jou proberen we tegemoet te komen aan je verwachtingen. We proberen zo te voldoen aan je noden en we proberen problemen in de toekomst te voorkomen.

Zoals je reeds kan lezen, hebben onze verpleegkundigen een oog voor je volledige situatie. Dit noemen we onze holistische visie. Op deze manier zullen we in samenwerking met andere zorgprofessionals alles in het werk stellen om je zelfredzaamheid en zelfstandigheid thuis te vrijwaren.

Je verpleegkundige noteert alle gegevens in een elektronisch verpleegdossier. Zo zijn we steeds op de hoogte van je situatie. Indien je dat wenst, kunnen we onze gegevens ook delen met je huisarts, je behandelende specialist of ander zorgpartners. Hierdoor kunnen we dag en nacht voor jou paraat staan.

Bovendien heeft je verpleegkundige een brede kennis en schoolt hij zich continu bij. Voor specifieke of zeer complexe zorgen of vragen, gaan we ook steeds in overleg met gespecialiseerde collega’s, de zogenaamde referentieverpleegkundigen. Zij geven je vaste verpleegkundige bijkomend advies.

Welke zorgen biedt Asklepios thuisverpleging?


Emotionele ondersteuning

Je verpleegkundige maakt tijd om te luisteren naar je zorgen, je vragen maar ook je verhalen. Samen met jou, je mantelzorgers en je arts zal je verpleegkundige zoeken naar mogelijke oplossingen.

Tips, ondersteuning, advies en educatie

Je verpleegkundige geeft je graag de nodige tips en tricks bij je verzorging. Hierbij trachten we om je inzicht te verschaffen in je ziekteproces, maar ook waarom een bepaalde therapie voor jou de beste keuze is. Zo maken we gebruik van teksten, artikels, tekeningen en schema’s om je inzicht in je verzorging en behandeling te vergroten. Eén van de belangrijkste factoren hierbij is je comfort.

Praktische informatie


Wat brengt je verpleegkundige mee?

Wij zorgen voor:
• handontsmetting
• ontsmettingsmiddelen
• handschoenen (niet steriel)
• steriele wondverzorgingset
• steriele spuitjes
• steriele naaldjes
• steriele instrumenten
• je elektronisch verpleegdossier

Wat leg ik klaar?

Je verpleegkundige heeft het volgende van jou nodig:
• je elektronische identiteitskaart
• een klevertje van de mutualiteit
• het voorschrift van je arts
• je medicatie (wondspoelmiddelen, zalven, …)
• je specifiek verzorgingsmateriaal zoals aangepaste verbanden, wieken, ontsmettingsmiddelen, …

Hoe vaak komt mijn verpleegkundige langs?

Hoe vaak je verpleegkundige langs komt, is afhankelijk van je zorgvraag, je zorgbehoefte en van het voorschrift van je arts. Je verpleegkundige zal dit steeds met jou bespreken.
Voor dringende gevallen is er steeds een verpleegkundige beschikbaar.

Hoeveel gaat de verzorging mij kosten?

Meestal hoef je voor de verzorging zelf niets te betalen. Bij Asklepios thuisverpleging regelen we de betaling rechtstreeks met je mutualiteit of je verzekering. Voor sommige prestaties heeft de overheid echter geen vergoeding voorzien. In dat geval zal je verpleegkundige een supplement aanrekenen. Dit supplement ligt tussen € 2,50 en € 8,50, afhankelijk van de prestatie en of zorg verleend is in het weekend of tijdens de week. Je verpleegkundige zal je hierover op voorhand informeren. Je zal ook elke maand een gedetailleerde factuur ontvangen.

Financiële tegemoetkomingen

Voor sommige patiënten voorziet de overheid een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden om te kunnen genieten van een financiële tegemoetkoming. Wanneer je wenst om thuis te sterven, kun je mogelijk recht hebben op een forfait voor palliatieve thuiszorg. Deze vergoeding bedraagt € 647,16. Na een maand kan deze forfait voor een tweede maal aangevraagd worden. Deze vergoeding is ter ondersteuning voor de vergoedingen van geneesmiddelen, verzorging en hulpmiddelen. Wanneer je in aanmerking komt voor deze forfait, heb je ook recht op een volledige terugbetaling van het remgeld van je huisarts, kinesitherapeut en thuisverpleegkundige. Daarnaast zijn ook nog enkele andere tegemoetkomingen door de overheid of door bepaalde instanties voorzien (bv. Kankerfonds). Informatie hieromtrent kan je terugvinden via je mutualiteit of het OCMW.