Oncologische en hematologische zorg: verzorging bij kanker en bloedziekten


Onze verpleegkundigen zijn specifiek getraind en opgeleid om mensen met kanker te begeleiden, te verzorgen en bij te staan. Zo kunnen we instaan voor de zorg van je chemotherapie, je poortkatheter, voor de verzorging van oncologische wonden en nog veel meer. Kortom, zaken waarvoor je vroeger vaak naar het ziekenhuis moest. Vandaag de dag kunnen we deze zorg ook bij jou thuis aanbieden, wat bijdraagt tot je comfort. Met al je vragen, opmerkingen en bezorgdheden kan je bij je verpleegkundige terecht.

Je vaste thuisverpleegkundige bekijkt samen met jou je zorgvraag en we zoeken samen met jou naar een passende oplossing. In overleg met je arts, je mantelzorger, met andere zorgverstrekkers, maar vooral ook met jou proberen we tegemoet te komen aan je verwachtingen. We proberen zo te voldoen aan je noden en we proberen problemen in de toekomst te voorkomen.

Zoals je reeds kan lezen, hebben onze verpleegkundigen een oog voor je volledige situatie. Dit noemen we onze holistische visie. Op deze manier zullen we in samenwerking met andere zorgprofessionals alles in het werk stellen om je zelfredzaamheid en zelfstandigheid thuis te vrijwaren.

Je verpleegkundige noteert alle gegevens in een elektronisch verpleegdossier. Zo zijn we steeds op de hoogte van je situatie. Indien je dat wenst, kunnen we onze gegevens ook delen met je huisarts, je behandelende specialist of ander zorgpartners. Hierdoor kunnen we dag en nacht voor jou paraat staan.

Bovendien heeft je verpleegkundige een brede kennis en schoolt hij zich continu bij. Voor specifieke of zeer complexe zorgen of vragen, gaan we ook steeds in overleg met gespecialiseerde collega’s, de zogenaamde referentieverpleegkundigen. Zij geven je vaste verpleegkundige bijkomend advies.

Wat is kanker nu eigenlijk?

Kanker is eigenlijk een verzamelnaam voor allerlei verschillende ziektes van je cellen. Zoals je waarschijnlijk wel weet, vormen onze cellen de bouwstenen voor al onze weefsels en organen. Ons lichaam bestaat uit miljarden cellen; denk maar aan hersencellen, huidcellen, oogcellen, spiercellen, slijmcellen, enz. In normale omstandigheden groeien onze cellen en delen ze zich, met de bedoeling om oude cellen te vervangen. Bij kanker gaat er echter iets mis in de cel, waardoor de normale groei van een cel verstoord wordt. Als gevolg hiervan beginnen deze cellen zich ongecontroleerd te delen. Door hun enorme hoeveelheid dringen ze ook binnen in de omliggende weefsels, waardoor ze veel schade kunnen aanrichten. De meeste kankers bestaan uit één tumor of meerdere tumoren, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Bij sommige bepaalde kankers is het mogelijk dat er geen tumoren gevormd worden. Een voorbeeld hiervan zijn de bloedkankers, zoals bijvoorbeeld leukemie. Een tumor hoeft niet altijd kwaadaardig te zijn. Sommige tumoren kunnen ook goedaardig zijn. Ten slotte is het ook belangrijk om te weten dat kankercellen van de plaats waar ze ontstaan, zich kunnen verspreiden of uitzaaien door het hele lichaam. In dat geval spreekt men van ‘metastasen’. De plaats waar de kanker ontstaan is noemt men dan de ‘primaire tumor’. Kankercellen kunnen dus in alle weefsel van alle organen ontstaan.


Hoe wordt kanker behandeld?

De behandeling van kanker is steeds afhankelijk van de patiënt en van je situatie. Zo trachten wij en je arts om zoveel mogelijk een behandeling op maat uit te stippelen. De keuze van je behandeling of een combinatie van behandelingen is afhankelijk van verschillende factoren zoals het type kanker, de omvang van de ziekte, de leeftijd van de patiënt, eventuele andere ziekten of aandoeningen en de algemene toestand van de patiënt. Welke behandelingen voor jou een optie zijn, worden bepaald door een multidisciplinair medisch team. Dit team, bestaande uit verschillende artsen, verpleegkundigen, psychologen, sociaal werkers, enz., bekijken wat je opties zijn en volgen jou op gedurende je hele traject.
De keuze van je bepaalde behandelingen kunnen zowel voor curatieve of genezende doelen als voor palliatieve behandeling worden aangewend.
De meest voorkomende behandelingen zijn: heelkunde of chirurgie, radiotherapie of bestraling, chemotherapie, hormoonbehandelingen en immuuntherapie.


Chemotherapie
Een behandeling met chemotherapie bestaat uit het toedienen van één of meerdere celgroeiremmende medicatie. Deze geneesmiddelen worden ook wel ‘cytostatica’ genoemd. Deze cytostatica vernietigen en verhinderen de groei van abnormale cellen. Deze geneesmiddelen maken echter onvoldoende onderscheid tussen gezonde cellen en kankercellen, waardoor ook gezonde cellen het slachtoffer worden van deze geneesmiddelen. Chemotherapie kan gegeven worden door middel van tabletten die men kan innemen via de mond maar ook door middel van een inspuiting in een ader of in een spier. De frequentie en duur van de chemotherapie is afhankelijk van het type kanker en de conditie van de patiënt. Je arts kan ervoor kiezen om chemotherapie te combineren met andere therapieën.

Radiotherapie
Bij radiotherapie maakt men gebruik van stralen met een hoge energiewaarde, om zo onze cellen te beschadigen en uiteindelijk ook te vernietigen. Om een optimaal resultaat te verkrijgen wordt radiotherapie vaak opgesplitst in verschillende sessies, wat betekent dat je als patiënt verschillende bestralingen moet ondergaan. De bestraling zelf is niet pijnlijk, maar kan soms wel lijden tot oppervlakkige brandwonden die wel pijnlijk kunnen zijn. Je arts kan ervoor kiezen om radiotherapie te combineren met andere therapieën.

Heelkunde of chirurgie
Chirurgie of heelkunde is de oudste en meest lokale techniek voor de behandeling van kanker. Vaak zal men trachten door middel van een ingreep de tumor te verwijderen. Daarnaast kan een chirurgische ingreep ook het doel hebben om bepaalde lymfeklieren te verwijderen, omdat deze vaak door kankercellen zijn aangetast. In sommige gevallen kan een ingreep ook een methode zijn om een duidelijke diagnose te stellen. Je arts kan er eveneens voor kiezen om heelkunde te combineren met andere therapieën.

Hormoontherapie
Deze behandeling is erop gericht om de werking van natuurlijke hormonen te beïnvloeden of te blokkeren, om zo de groei van kankercellen tegen te gaan. Op deze manier tracht men een omgeving te creëren die kankercellen niet gunstig vinden om te groeien. Een voorwaarde voor deze therapie is wel dat het moet gaan om een kanker die hormoongevoelig is. Dit kan men onderzoeken op een klein stukje van de tumor in het laboratorium.

Immuuntherapie
Bij immuuntherapie zal men trachten deze behandeling aan te wenden om het natuurlijke afweermechanisme van de patiënt zodanig te stimuleren dat het de kankercellen aanvalt. Hoewel deze therapie nog in de kinderschoenen staat, is er de laatste jaren veel vooruitgang geboekt, en zijn er reeds verschillende behandelingen met immuuntherapie voorhanden.

Welke zorgen biedt Asklepios thuisverpleging?


Praktische informatie


Wat brengt je verpleegkundige mee?

Wij zorgen voor:
• handontsmetting
• ontsmettingsmiddelen
• handschoenen (niet steriel)
• steriele wondverzorgingset
• steriele spuitjes
• steriele naaldjes
• steriele instrumenten
• je elektronisch verpleegdossier

Wat leg ik klaar?

Je verpleegkundige heeft het volgende van jou nodig:
• je elektronische identiteitskaart
• een klevertje van de mutualiteit
• het voorschrift van je arts
• je medicatie (wondspoelmiddelen, zalven, …)
• je aangepast materiaal, zoals pijnpomp, …

Hoe vaak komt mijn verpleegkundige langs?

Hoe vaak je verpleegkundige langs komt, is afhankelijk van je zorgvraag, je zorgbehoefte en van het voorschrift van je arts. Je verpleegkundige zal dit steeds met jou bespreken.
Voor dringende gevallen is er steeds een verpleegkundige beschikbaar.

Hoeveel gaat de verzorging mij kosten?

Meestal hoef je voor de verzorging zelf niets te betalen. Bij Asklepios thuisverpleging regelen we de betaling rechtstreeks met je mutualiteit of je verzekering. Voor sommige prestaties heeft de overheid echter geen vergoeding voorzien. In dat geval zal je verpleegkundige een supplement aanrekenen. Dit supplement ligt tussen € 2,50 en € 8,50, afhankelijk van de prestatie en of zorg verleend is in het weekend of tijdens de week. Je verpleegkundige zal je hierover op voorhand informeren. Je zal ook elke maand een gedetailleerde factuur ontvangen.