Neurologische zorg: zorg voor hersenen en zenuwen


Neurologische aandoeningen of zenuwziekten komen vaak voor. Een goede begeleiding is dan ook zeer belangrijk. Je thuisverpleegkundige helpt je graag bij zorgen zoals medicatie, het afnemen van dementieschalen, je familie aanleren hoe te reageren bij een epileptisch insult, enz. Ook voor andere klachten of complicaties kan je bij ons terecht. Tevens helpen we je ook bij een goede preventie om verdere klachten te voorkomen.

Je vaste thuisverpleegkundige bekijkt samen met jou je zorgvraag en we zoeken samen met jou naar een passende oplossing. In overleg met je arts, je mantelzorger, met andere zorgverstrekkers, maar vooral ook met jou proberen we tegemoet te komen aan je verwachtingen. We proberen zo te voldoen aan je noden en we proberen problemen in de toekomst te voorkomen.

Zoals je reeds kan lezen, hebben onze verpleegkundigen een oog voor je volledige situatie. Dit noemen we onze holistische visie. Op deze manier zullen we in samenwerking met andere zorgprofessionals alles in het werk stellen om je zelfredzaamheid en zelfstandigheid thuis te vrijwaren.

Je verpleegkundige noteert alle gegevens in een elektronisch verpleegdossier. Zo zijn we steeds op de hoogte van je situatie. Indien je dat wenst, kunnen we onze gegevens ook delen met je huisarts, je behandelende specialist of ander zorgpartners. Hierdoor kunnen we dag en nacht voor jou paraat staan.

Bovendien heeft je verpleegkundige een brede kennis en schoolt hij zich continu bij. Voor specifieke of zeer complexe zorgen of vragen, gaan we ook steeds in overleg met gespecialiseerde collega’s, de zogenaamde referentieverpleegkundigen. Zij geven je vaste verpleegkundige bijkomend advies.

Dementie

Dementie is eigenlijk een verzamelnaam voor verschillende aandoeningen waarbij meerdere stoornissen in onze cognitieve functies optreden. De meest gekende cognitieve functie is natuurlijk ons geheugen, maar we beschikken ook nog over andere cognitieve functies zoals ons leervermogen, ons taalgebruik, het elkaar kunnen begrijpen en uitvoeren van alle daagse handelingen, complex en niet-complex, zoals bv. schrijven. Meestal kent dementie een progressief verloop; het is dan ook een chronische aandoening. Geheugenverlies is hierbij veruit het meest bekende symptoom, maar zeker niet het enige. Ook onze persoonlijkheid, ons gedrag en onze stemming kunnen veranderen.
De aard van de dementie, de ernst en de lokalisatie van de afwijking in onze hersenen bepalen welke symptomen er precies optreden. Dit betekent dus dat er verschillende oorzaken van dementie bestaan. Zo onderscheiden we naast de ziekte van Alzheimer ook nog vasculaire dementie, dementie bij de ziekte van Parkinson en frontotemporale dementie. Minder voorkomend zijn het syndroom van Korsakov, de ziekte van Huntington en de ziekte van Creutzfeldt-Jakob. Medisch gezien spreken we echter pas van dementie vanaf het moment dat een persoon wordt beperkt in zijn dagelijks algemeen functioneren.


De ziekte van Parkinson: “The shaking Palsy”

Naast dementie is de ziekte van Parkinson één van de meest voorkomende zenuwziekten of neurologische aandoeningen ter wereld. Meestal begint de ziekte rond de leeftijd van 50 à 65 jaar, slechts in zeldzame gevallen stelt men de diagnose voor het 40ste levensjaar. Bij patiënten met de ziekte van Parkinson zit het probleem in de hersenen, waarbij een bepaald type zenuwcellen massaal beginnen af te sterven. Deze afstervende cellen maken een chemische stof aan, namelijk ‘dopamine’. Dopamine speelt eigenlijk de boodschapper tussen onze hersenen en de zenuwbanen van onze spieren. Omdat de cellen die dopamine produceren afsterven, ontstaat er een tekort aan dopamine. Als gevolg hiervan gaat de coördinatie van onze bewegingen verloren en zal men steeds meer klachten ontwikkelen zoals lusteloosheid, dementie, angst en eventueel depressie.
De eerste symptomen worden echter pas zichtbaar wanneer meer dan 70% van de zenuwcellen afgestorven zijn. Ons lichaam is dan ook niet in staat om deze cellen opnieuw aan te maken.
Hoe de klachten juist beginnen, hangt af van persoon tot persoon. Meestal beginnen de klachten aan één kant van het lichaam. Het gaat dan vaak om klachten zoals beven, stijfheid, ongewenste bewegingen, vertraagde beweging, moeite hebben om woorden te vinden, dementie, overmatig zweten, een klein en onleesbaar geschrift en een uitdrukkingsloos gelaat. Later zullen de symptomen zich uitbreiden naar de beide lichaamszijden en uiteindelijk zullen hier ook evenwichtsstoornissen uit voort schreiden. Uiteindelijk zullen de klachten als dusdanig verergeren dat de patiënt niet meer instaat is om zelfstandig zijn dagelijkse activiteiten uit te oefenen. Men zal steeds meer bed- en stoelgebonden zijn, waardoor men aangewezen wordt op de hulp van derden.
Voor meer info kan je terecht op de website van de Parkinsonliga.


Epilepsie

Naast dementie en de ziekte van Parkinson is ook epilepsie een veelvoorkomende zenuwaandoening. Er bestaan echter veel verschillende soorten epilepsie. Gemeenschappelijk voor deze vormen is dat ze meestal ontstaan rond de kinderleeftijd, hoewel ze op eender welke leeftijd kunnen voorkomen. Epilepsie treft zowel mannen als vrouwen. De oorzaak van epilepsie kan heel uiteenlopend zijn. Zo kan het gaan om hersenletsels die het gevolg zijn van een ongeval of door een afwijking aan de bloedvaten, maar ook een infectie is mogelijk. De meest gekende infectie hierbij is waarschijnlijk hersenvliesontsteking of menigitis. Maar ook zuurstoftekort tijdens de geboorte, een tumor in de hersenen of hormonale veranderingen kunnen epilepsie veroorzaken. Indien je lijdt aan epilepsie, kan het interessant zijn om een aantal maatregelen te nemen, bv. om verwondingen tijdens een aanval te vermijden. Daarnaast kunnen ook een aantal veranderingen in levensstijl bijdragen tot een aanvalreductie. Onze verpleegkundigen informeren je hier graag bij.
Voor meer informatie kan je terecht op de website van de epilepsieliga.


Hersenberoerte of herseninfarct (CVA)

Een hersenberoerte is eigenlijk voor de hersenen wat een hartinfarct is voor het hart. Artsen noemen deze aandoening ook wel een ‘CVA’, wat staat voor Cerebro Vasculair Accident. Letterlijk vertaald betekent dit ‘ongeluk in de bloedvaten van de hersenen’.
Ongeveer 80% van alles CVA’s ontstaan door een zuurstoftekort in de hersenen. Doordat een bloedvaatje verstopt raakt, krijgt het achterliggende hersenweefsel geen bloed meer, en dus ook geen zuurstof. Als dit te lang duurt, zal dat stukje hersenweefsel afsterven door zuurstoftekort. In dit geval spreken we van een herseninfarct. Door hoge bloeddruk, hoge cholesterol, roken, … gaan calcium en vet zich afzetten op de wand van de bloedvaatjes, waardoor het lumen of de diameter van het bloedvat kleiner wordt. Wanneer hier dan een klontertje komt vast te zitten, raak het bloedvat verstopt. Zo’n klontertje bestaat meestal uit calcium, vet, eiwitten en bloedplaatjes. In de andere 20% van de gevallen wordt een CVA veroorzaakt door een bloeding in de hersenen. Een hersenbloeding wordt meestal veroorzaakt door een scheurtje in een bloedvaatje. Wanneer het gaat om een bloedvaatje tussen het hersenweefsel, spreken we van een intracerebrale bloeding. Zo’n bloeding kan echter ook voorkomen in één van de hersenvliezen. In dit geval spreken we van een subarachnoïdale bloeding.
De symptomen van een bloeding of een beroerte zijn veelal dezelfde. Er is een dringende CT-scan nodig om de diagnose te kunnen cellen. Dit is belangrijk omdat de behandeling voor een hersenbloeding verschilt van die van een herseninfarct.

Symptomen van een CVA
Volgende tekens komen vaak voor:
• een slaptegevoel in je arm, hand en/of been
• een voos gevoel of geen gevoel meer hebben in één kant van je lichaam of je gezicht
• een afhangende mondhoek
• plots trager, onsamenhangend of onverstaanbaar spreken
• zichtverlies van één oog of het oog niet meer open krijgen
• niet begrijpen wat iemand zegt
• duizelig of ijl gevoel
• draaierig zijn
• hoofdpijn
• …

Bij het ontstaan van deze klachten is het belangrijk om onmiddellijk het noodnummer 112 te bellen. Het is belangrijk dat de patiënt binnen de 90 minuten na het ontstaan van de eerste tekenen actieve therapie krijgt via de dienst spoedopname. Soms zijn de symptomen van voorbijgaande aard binnen een tijdspanne van 24 uur. In dit geval spreekt men van een TIA of transiënt ischemisch attack. Dit kan je best omschrijven als een waarschuwing voor een nakend CVA. Je arts zal meestal dan een therapie starten met de bedoeling om een CVA te voorkomen.

CVA en TIA voorkomen
Hoe ouder men wordt, hoe groter de kans op een CVA, maar ook mannen lopen een groter risico dan vrouwen. Ook wanneer iemand van je directe familie een CVA heeft doorgemaakt, heb je zelf een verhoogde kans voor het ontwikkelen van een CVA. Daarnaast zijn ook een hoge bloeddruk, een hoge cholesterol, roken, obesitas, een gebrek aan lichaamsbeweging en alcoholmisbruik grote boosdoeners. Deze risicofactoren kan men echter beperken door aanpassingen in de levensstijl door te voeren.

Welke zorgen biedt Asklepios thuisverpleging?


Tips, ondersteuning, advies en educatie

Je verpleegkundige geeft je graag de nodige tips en tricks bij je verzorging. Hierbij trachten we om je inzicht te verschaffen in je ziekteproces, maar ook waarom een bepaalde therapie voor jou de beste keuze is. Zo maken we gebruik van teksten, artikels, tekeningen en schema’s om je inzicht in je verzorging en behandeling te vergroten. Een van de belangrijkste factoren hierbij is je comfort.

Praktische informatie


Wat brengt je verpleegkundige mee?

Wij zorgen voor:
• handontsmetting
• handschoenen (niet steriel)
• je elektronisch verpleegdossier

Wat leg ik klaar?

Je verpleegkundige heeft het volgende van jou nodig:
• je elektronische identiteitskaart
• een klevertje van de mutualiteit
• het voorschrift van je arts

Hoe vaak komt mijn verpleegkundige langs?

Hoe vaak je verpleegkundige langs komt, is afhankelijk van je zorgvraag, je zorgbehoefte en van het voorschrift van je arts. Je verpleegkundige zal dit steeds met jou bespreken.
Voor dringende gevallen is er steeds een verpleegkundige beschikbaar.

Hoeveel gaat de verzorging mij kosten?

Meestal hoef je voor de verzorging zelf niets te betalen. Bij Asklepios thuisverpleging regelen we de betaling rechtstreeks met je mutualiteit of je verzekering. Voor sommige prestaties heeft de overheid echter geen vergoeding voorzien. In dat geval zal je verpleegkundige een supplement aanrekenen. Dit supplement ligt tussen € 2,50 en € 8,50, afhankelijk van de prestatie en of zorg verleend is in het weekend of tijdens de week. Je verpleegkundige zal je hierover op voorhand informeren. Je zal ook elke maand een gedetailleerde factuur ontvangen.