Hygiënische zorg & activiteiten dagelijks leven


Heb je hulp nodig bij je dagelijkse of wekelijkse verzorging? Dan helpt Asklepios thuisverpleging met veel plezier om je te ondersteunen bij je verzorging. Zo zoeken we samen met jou naar de zorg waar jij je het best en het meest comfortabel bij voelt.

Je vaste thuisverpleegkundige bekijkt samen met jou je zorgvraag en we zoeken samen met jou naar een passende oplossing. In overleg met je arts, je mantelzorger, met andere zorgverstrekkers, maar vooral ook met jou proberen we tegemoet te komen aan je verwachtingen. We proberen zo te voldoen aan je noden en we proberen problemen in de toekomst te voorkomen.

Zoals je reeds kan lezen, hebben onze verpleegkundigen een oog voor je volledige situatie. Dit noemen we onze holistische visie. Op deze manier zullen we in samenwerking met andere zorgprofessionals alles in het werk stellen om je zelfredzaamheid en zelfstandigheid thuis te vrijwaren.

Je verpleegkundige noteert alle gegevens in een elektronisch verpleegdossier. Zo zijn we steeds op de hoogte van je situatie. Indien je dat wenst, kunnen we onze gegevens ook delen met je huisarts, je behandelende specialist of ander zorgpartners. Hierdoor kunnen we dag en nacht voor jou paraat staan.

Bovendien heeft je verpleegkundige een brede kennis en schoolt hij zich continu bij. Voor specifieke of zeer complexe zorgen of vragen, gaan we ook steeds in overleg met gespecialiseerde collega’s, de zogenaamde referentieverpleegkundigen. Zij geven je vaste verpleegkundige bijkomend advies.

Samen met jou en je eventuele mantelzorger(s) spreken we af wie welke taken op zich neemt en wanneer. Belangrijk bij deze verzorging is dat we jou als patiënt stimuleren om je te laten doen wat je zelf nog kunt, zodat we je zelfredzaamheid behouden of verbeteren. We zullen ook je mantelzorgers hierbij betrekken en ze aanleren hoe ze jou als patiënt het best ondersteunen in de verzorging. Soms kunnen ook bijkomende hulpmiddelen een oplossing bieden bij je dagelijks functioneren. Je verpleegkundige zoekt samen met jou naar passende oplossingen. Bij Asklepios thuisverpleging verhuren of verkopen we deze hulpmiddelen niet, omdat we volledig onafhankelijk willen blijven. We geven je wel een overzicht waar je welke producten kunt krijgen aan de beste prijs, zodat jij als patiënt zelf kan beslissen wat je wilt en wat niet.

Welke zorgen biedt Asklepios thuisverpleging?


Tips, ondersteuning, advies en educatie

Je verpleegkundige geeft je graag de nodige tips en tricks bij je verzorging. Hierbij trachten we om je inzicht te verschaffen in je ziekteproces, maar ook waarom een bepaalde therapie voor jou de beste keuze is. Zo maken we gebruik van teksten, artikels, tekeningen en schema’s om je inzicht in je verzorging en behandeling te vergroten. Een van de belangrijkste factoren hierbij is je comfort.

Praktische informatie


Wat brengt je verpleegkundige mee?

Wij zorgen voor:
• handontsmetting
• ontsmettingsmiddelen
• handschoenen (niet steriel)
• je elektronisch verpleegdossier

Wat leg ik klaar?

Je verpleegkundige heeft het volgende van jou nodig:
• je elektronische identiteitskaart
• een klevertje van de mutualiteit
• het voorschrift van je arts
• zeep, shampoo en eventuele dag- of nachtcrème
• je tandenborstel en tandpasta
• je scheergerief
• je kam of borstel
• je dag- of nachtkledij

Hoe vaak komt mijn verpleegkundige langs?

Hoe vaak je verpleegkundige langs komt, is afhankelijk van je zorgvraag, je zorgbehoefte en van het voorschrift van je arts. Je verpleegkundige zal dit steeds met jou bespreken.
Voor dringende gevallen is er steeds een verpleegkundige beschikbaar.

Hoeveel gaat de verzorging mij kosten?

Meestal hoef je voor de verzorging zelf niets te betalen. Bij Asklepios thuisverpleging regelen we de betaling rechtstreeks met je mutualiteit of je verzekering. Voor sommige prestaties heeft de overheid echter geen vergoeding voorzien. In dat geval zal je verpleegkundige een supplement aanrekenen. Dit supplement ligt tussen € 2,50 en € 8,50, afhankelijk van de prestatie en of zorg verleend is in het weekend of tijdens de week. Je verpleegkundige zal je hierover op voorhand informeren. Je zal ook elke maand een gedetailleerde factuur ontvangen.

Financiële tegemoetkomingen

Voor deze verzorging heeft de overheid geen bijkomende vergoeding voorzien.