Diabetische zorg: verzorging bij suikerziekte


Diabetes mellitus of suikerziekte is een chronische en progressieve aandoening die zowel oudere als jonge mensen treft waarbij het suikergehalte in het bloed verhoogd is. Ofwel maakt je lichaam onvoldoende insuline aan, ofwel is de insuline die je aanmaakt onvoldoende werkzaam. In beide gevallen ontvangen je cellen te weinig suiker omdat het zich opstapelt in je bloed. Dit kan heel wat verstrekkende gevolgen hebben op korte en lange termijn. Daarom is het belangrijk om je diabetes goed te verzorgen. Onze verpleegkundigen helpen je hier graag bij!

Je vaste thuisverpleegkundige bekijkt samen met jou je zorgvraag en we zoeken samen met jou naar een passende oplossing. In overleg met je arts, je mantelzorger, met andere zorgverstrekkers, maar vooral ook met jou proberen we tegemoet te komen aan je verwachtingen. We proberen zo te voldoen aan je noden en we proberen problemen in de toekomst te voorkomen.

Zoals je reeds kan lezen, hebben onze verpleegkundigen een oog voor je volledige situatie. Dit noemen we onze holistische visie. Op deze manier zullen we in samenwerking met andere zorgprofessionals alles in het werk stellen om je zelfredzaamheid en zelfstandigheid thuis te vrijwaren.

Je verpleegkundige noteert alle gegevens in een elektronisch verpleegdossier. Zo zijn we steeds op de hoogte van je situatie. Indien je dat wenst, kunnen we onze gegevens ook delen met je huisarts, je behandelende specialist of ander zorgpartners. Hierdoor kunnen we dag en nacht voor jou paraat staan.

Bovendien heeft je verpleegkundige een brede kennis en schoolt hij zich continu bij. Voor specifieke of zeer complexe zorgen of vragen, gaan we ook steeds in overleg met gespecialiseerde collega’s, de zogenaamde referentieverpleegkundigen. Zij geven je vaste verpleegkundige bijkomend advies.

Zowel jonge mensen als ouderen kunnen getroffen worden door diabetes. Daarnaast heeft ook een aantal specifieke kenmerken. Afhankelijk hiervan wordt diabetes opgedeeld in verschillende types. Elk type diabetes vergt een aangepaste behandeling.

Diabetes mellitus type 1

Bij dit type diabetes gaat ons eigen afweersysteem zich richten tegen de insulineproducerende cellen, de bètacellen, in onze pancreas of alvleesklier. Hierdoor sterven deze bètecallen af. Als gevolg hiervan kan ons lichaam niet meer voldoende insuline aanmaken. Op termijn zal de volledige insulineproductie stilvallen. Daarom is het voor dit type diabetici vaak noodzakelijk om levenslang insuline in te spuiten. De diagnose wordt vaak gesteld voor het 40ste levensjaar, maar kan zich ook nog op latere leeftijd ontwikkelen. Net voor de diagnose heeft men vaak een zeer hevig optreden van symptomen zoals frequent en veel plassen, een sterk toegenomen dorstgevoel, vermagering en sterk toegenomen vermoeidheid. De arts zal dan een urine- en/of bloedonderzoek verrichten om de diagnose te stellen. Hoe deze ziekte zich juist ontwikkelt en waarom, is nog niet helemaal geweten. Wetenschappers voeren nog volop onderzoek om antwoorden te vinden op de vele vragen rond diabetes type 1. Van alle diabetici heeft ongeveer 10% van de patiënten type 1-diabetes.


Diabetes mellitus type 2

Dit is de meest voorkomende vorm van diabetes mellitus. In tegenstelling tot diabetes type 1, wordt bij type 2 de diagnose vaak pas gesteld na het 40ste levensjaar. Het probleem bij deze vorm van diabetes is tweeledig. Enerzijds is er een onvoldoende productie van insuline, en anderzijds is de werking van de aanwezige insuline aanzienlijk verminderd. In tegenstelling tot type 1-diabetes, wordt er hier dus nog wel insuline aangemaakt. Van dit type diabetes weten we dat de genetische aanleg een belangrijke rol speelt. Maar ook door bepaalde levensstijlpatronen kan dit type diabetes mede in de hand worden gewerkt. Denk hierbij vooral aan zaken zoals een inactieve levensstijl, overgewicht, een hoge cholesterol, een hoge bloeddruk, enz. Door de hoge leeftijd in onze maatschappij werd dit type diabetes in de volksmond ook wel eens “ouderdomsdiabetes” genoemd. Dit is echter niet correct. Type 2 diabetes mellitus komt ook voor bij jongere en/of gezonde mensen, al is dit laatste wel minder voorkomend.


Diabetes gravidarum of zwangerschapsdiabetes

Deze vorm van diabetes treedt voornamelijk op tijdens de zwangerschap, meestal in de tweede helft van de zwangerschap. Gezien de mogelijke complicaties voor het kindje, is het belangrijk dat je als toekomstige moeder goed wordt opgevolgd. In de meeste gevallen verdwijnt de diabetes weer na de bevalling. Je hebt echter wel een verhoogd risico op de ontwikkeling van diabetes wanneer je diabetes ontwikkelde tijdens je zwangerschap. Let op, zwangerschapsdiabetes en een zwangere diabetespatiënt zijn is niet hetzelfde. Zo kan je reeds diabetes hebben en zwanger worden. In dit geval heb je geen zwangerschapsdiabetes, maar wel een ander type diabetes. Voor meer info neem je best een kijkje op de website van zoet zwanger (www.zoetzwanger.be).


Zeldzame vormen van diabetes

Sommige patiënten ontwikkelen diabetes als gevolg van een zeldzame aandoening. Zo kan diabetes ook worden veroorzaakt door bepaalde medicatie zoals cortisone of door een ontsteking van de pancreas. Daarnaast zijn er ook nog enkele andere vormen van diabetes. Elke vorm kent een ander verloop en vraagt ook een aangepaste behandeling.


Diabetes en haar behandeling

Het belangrijkste is dat diabetes goed wordt behandeld vanaf het moment dat men de diagnose stelt. Hoe beter je je diabetes verzorgt, hoe minder de kans dat complicaties zich ontwikkelen op lange termijn. Dit is niet onbelangrijk als je weet dat diabetes tot op heden nog steeds de grootste oorzaak is van blindheid in België. Ook is diabetes tot op heden nog steeds verantwoordelijk voor heel wat lidmaatamputaties. Je hebt er dus alle belang bij om je diabetes goed te verzorgen en te controleren. De behandeling van diabetes is erop gericht om je bloedsuikerwaarden op een zo aanvaardbaar mogelijk pijl te houden. Anderzijds vinden we het ook belangrijk dat je leert leven met diabetes, en dat je niet leeft voor je diabetes. Hiermee bedoelen we dat het belangrijk is dat je een zo normaal mogelijk leven kan leiden, zij het met je diabetes. Op die manier kun je de lage termijncomplicaties zoals hart- en vaatziekten, oogproblemen, nierproblemen en zenuwschade voorkomen. Als je je behandelingsschema goed volgt en je je medicatie correct gebruikt, is de kans op een goede glycemie- of bloedsuikerregeling erg groot. Indien je kampt met overgewicht, kan het interessant zijn om met een diëtiste je voedingspatroon te bespreken en eventueel veranderingen door te voeren. Ook voldoende lichaamsbeweging is hierbij onontbeerlijk. We verwachten echter niet dat je elke dag een marathon gaat lopen in een fitnesscentrum. Dagelijks een half uurtje fietsen, zwemmen of wandelen kan al vaak wonderen doen. Met een eenvoudige stappenteller kan je soms verbaasd zijn van welke afstand je vandaag hebt afgelegd.

Welke zorgen biedt Asklepios thuisverpleging?


Opvolgen van je parameters

Afhankelijk van je klachten zal je verpleegkundige de nodige parameters opvolgen. We noteren alle waarden en bevindingen in je elektronisch dossier. Zowel jij als je arts ontvangen dan wekelijks of maandelijks een overzicht van de gemeten parameters. Indien nodig nemen we contact op met je huisarts, je arts-specialist of andere zorgverleners. De waarden die we meten en opvolgen kunnen zijn:
• je hartfrequentie
• je bloeddruk
• je zuurstofwaarden
• je lengte, gewicht en BMI
• je vochtbalans (hoeveel drink je en hoeveel plas je uit?)
• je glycemie en hemoglobine A1c
• je buik- en heupomtrek
• je arm-enkelindex

Tips, ondersteuning, advies en educatie

Je verpleegkundige geeft je graag de nodige tips en tricks bij je verzorging. Hierbij trachten we om je inzicht te verschaffen in je ziekteproces, maar ook waarom een bepaalde therapie voor jou de beste keuze is. Zo maken we gebruik van teksten, artikels, tekeningen en schema’s om je inzicht in je verzorging en behandeling te vergroten. Een van de belangrijkste factoren hierbij is je comfort.

Praktische informatie


Wat brengt je verpleegkundige mee?

Wij zorgen voor:
• handontsmetting
• handschoenen (niet steriel)
• je elektronisch verpleegdossier

Wat leg ik klaar?

Je verpleegkundige heeft het volgende van jou nodig:
• je elektronische identiteitskaart
• een klevertje van de mutualiteit
• het voorschrift van je arts
• je glucosemeter met bijhorende lancetten en teststrips
• je medicatie
• eventuele medicatienaaldjes voor je prikpen

Hoe vaak komt mijn verpleegkundige langs?

Hoe vaak je verpleegkundige langs komt, is afhankelijk van je zorgvraag, je zorgbehoefte en van het voorschrift van je arts. Je verpleegkundige zal dit steeds met jou bespreken.
Voor dringende gevallen is er steeds een verpleegkundige beschikbaar.

Hoeveel gaat de verzorging mij kosten?

Meestal hoef je voor de verzorging zelf niets te betalen. Bij Asklepios thuisverpleging regelen we de betaling rechtstreeks met je mutualiteit of je verzekering. Voor sommige prestaties heeft de overheid echter geen vergoeding voorzien. In dat geval zal je verpleegkundige een supplement aanrekenen. Dit supplement ligt tussen € 2,50 en € 8,50, afhankelijk van de prestatie en of zorg verleend is in het weekend of tijdens de week. Je verpleegkundige zal je hierover op voorhand informeren. Je zal ook elke maand een gedetailleerde factuur ontvangen.

Financiële tegemoetkomingen

Meer informatie hierover kan je terugvinden op de website van de diabetesliga..