Cardiovasculair: zorgen aan hart en bloedvaten


Hart- en vaatziekten zijn de meest voorkomende aandoeningen in België. Een goede begeleiding is dan ook onontbeerlijk. Je thuisverpleegkundige helpt je graag bij complicaties zoals hoge bloeddruk of hypertensie, oedeem of vochtophoping en spataders. Ook voor andere klachten of complicaties kan je bij ons terecht. Tevens helpen we je ook bij een goede preventie om verdere klachten te voorkomen.

Je vaste thuisverpleegkundige bekijkt samen met jou je zorgvraag en we zoeken samen met jou naar een passende oplossing. In overleg met je arts, je mantelzorger, met andere zorgverstrekkers, maar vooral ook met jou proberen we tegemoet te komen aan je verwachtingen. We proberen zo te voldoen aan je noden en we proberen problemen in de toekomst te voorkomen.

Zoals je reeds kan lezen, hebben onze verpleegkundigen een oog voor je volledige situatie. Dit noemen we onze holistische visie. Op deze manier zullen we in samenwerking met andere zorgprofessionals alles in het werk stellen om je zelfredzaamheid en zelfstandigheid thuis te vrijwaren.

Je verpleegkundige noteert alle gegevens in een elektronisch verpleegdossier. Zo zijn we steeds op de hoogte van je situatie. Indien je dat wenst, kunnen we onze gegevens ook delen met je huisarts, je behandelende specialist of ander zorgpartners. Hierdoor kunnen we dag en nacht voor jou paraat staan.

Bovendien heeft je verpleegkundige een brede kennis en schoolt hij zich continu bij. Voor specifieke of zeer complexe zorgen of vragen, gaan we ook steeds in overleg met gespecialiseerde collega’s, de zogenaamde referentieverpleegkundigen. Zij geven je vaste verpleegkundige bijkomend advies.

Hart- en vaatziekten komen wereldwijd het meest voor, en dat is in Vlaanderen en België niet anders. Gezien onze westerse levensstijl en onze ruime behandelingsmogelijkheden in de moderne geneeskunde, zijn hart- en vaatziekten meestal ook chronische aandoeningen. De meest voorkomende aandoeningen zijn het hartinfarct, de beroerte en de longembolie of trombose. Deze aandoeningen worden vaak in de hand gewerkt door atherosclerose of slagaderverkalking.

Welke zorgen biedt Asklepios thuisverpleging?


Praktische informatie


Wat brengt je verpleegkundige mee?

Wij zorgen voor:
• handontsmetting
• ontsmettingsmiddelen
• handschoenen (niet steriel)
• steriele wondverzorgingset
• steriele spuitjes
• steriele naaldjes
• steriele instrumenten
• je elektronisch verpleegdossier

Wat leg ik klaar?

Je verpleegkundige heeft het volgende van jou nodig:
• je elektronische identiteitskaart
• een klevertje van de mutualiteit
• het voorschrift van je arts
• je medicatie (wondspoelmiddelen, zalven, …)
• je aangepast stomamateriaal (indien van toepassing)
• je specifiek verzorgingsmateriaal zoals aangepaste verbanden, wieken, ontsmettingsmiddelen, …

Hoe vaak komt mijn verpleegkundige langs?

Hoe vaak je verpleegkundige langs komt, is afhankelijk van je zorgvraag, je zorgbehoefte en van het voorschrift van je arts. Je verpleegkundige zal dit steeds met jou bespreken.
Voor dringende gevallen is er steeds een verpleegkundige beschikbaar.

Hoeveel gaat de verzorging mij kosten?

Meestal hoef je voor de verzorging zelf niets te betalen. Bij Asklepios thuisverpleging regelen we de betaling rechtstreeks met je mutualiteit of je verzekering. Voor sommige prestaties heeft de overheid echter geen vergoeding voorzien. In dat geval zal je verpleegkundige een supplement aanrekenen. Dit supplement ligt tussen € 2,50 en € 8,50, afhankelijk van de prestatie en of zorg verleend is in het weekend of tijdens de week. Je verpleegkundige zal je hierover op voorhand informeren. Je zal ook elke maand een gedetailleerde factuur ontvangen.

Financiële tegemoetkomingen

Voor sommige patiënten voorziet de overheid een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden om te kunnen genieten van een financiële tegemoetkoming. Wanneer je als patiënt behandeld wordt voor een chronische wonde die na 6 weken nog niet voldoende genezen is, dan kan je mogelijk in aanmerking komen voor:
• een forfaitaire tegemoetkoming van € 22,90 per maand voor chronische wondverzorging
• een tegemoetkoming van € 0,25 per verpakking wanneer dit wondverband genoteerd staat op de lijst van actieve verbandmiddelen (opgesteld door de overheid).
Deze tegemoetkomingen zijn gedurende 3 maanden geldig en dienen daarna vernieuwd te worden. Je kan je aanvraag tot 3 maal laten hernieuwen.
Wanneer je lijdt aan lymfeoedeem kan je jaarlijks tot 4 compressiekousen per behandeld been vergoed krijgen. Voor patiënten met een chronisch veneuze aandoening is dit jaarlijks 2 kousen per behandeld been.