Om een goede verstandhouding en vlotte samenwerkingen te kunnen garanderen, maken we graag enkele afspraken met onze teamleden en onze patiënten.

Bij een eerste bezoek zal Asklepios thuisverpleging met jou een richtuur afspreken. We proberen dit richtuur zoveel mogelijk te respecteren. Indien er zich een vertraging mocht voordoen omwille van verkeersproblemen of onvoorziene omstandigheden, rekenen we op uw begrip.
Voor levensbedreigende aandoeningen verwijzen wij steeds naar het Europees noodnummer 112.
In de meeste gevallen wel. Dit is zo vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 18 juni 1990. Er zijn echter enkele uitzonderingen. De eerste uitzondering is de hulp van de verpleegkundige voor het (ochtend)toilet, de hulp die je krijgt om je te wassen. Daarnaast zijn ook een bezoek van een referentieverpleegkundige in de wondzorg bij een specifieke wondverzorging, zoals het toezicht op een bioactief verband, vrijgesteld van het medisch voorschrift (op voorwaarde dat een wondzorg met bioactief verband door de arts werd voorgeschreven). De tweede uitzondering is fototherapie of lichttherapie. Indien je fototherapie nodig hebt voor een betere wondgenezing, zal je verpleegkundige dit bespreken met arts. Uiteraard kan je arts ook steeds met zijn vragen bij onze wondexpert terecht. Toch is een voorschrift van de arts geen vereiste. Ook voor chronische pijn, spierpijn of depressie is geen specifiek voorschrift vereist.
We horen al wel eens van patiënten dat zelfstandige thuisverpleegkundigen duurder zijn andere organisaties, maar niets is minder waar! Asklepios thuisverpleging regelt jouw betalingen rechtstreeks met je mutualiteit. In de meeste gevallen hoef je dus zelfs niets te betalen. De wet voorziet echter niet dat alle zorgen automatisch terugbetaald worden. Voor enkele zorgen vragen we dus een kleine vergoeding. Onze verpleegkundigen zijn geconventioneerd en volgen de tarieven die voorzien zijn door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) en je mutualiteit, net zoals de meeste andere organisaties
Ja. Asklepios thuisverpleging is volledig onafhankelijk en wordt daarom aanvaard door elke mutualiteit en alle verzekeringsinstellingen. Iedereen kan dus beroep doen op Asklepios thuisverpleging, ongeacht bij welke mutualiteit men is aangesloten.
Eerst en vooral voorzie je best een aantal documenten bij het eerste bezoek van de verpleegkunde: 1. medisch voorschrift van de arts (noodzakelijk voor alle verpleegkundige zorgen, met uitzondering van hygiënische zorgen en een aantal specifieke zorgen); 2. je identiteitskaart; 3. enkele kleefzegels van de mutualiteit. Asklepios thuisverpleging zorgt voor alle steriele materialen (zoals naalden, spuiten, wondzorgsetjes, sets voor blaasirrigaties, of sondages, …). Medicatie die je moet nemen of specifieke verbandmaterialen die de arts je heeft voorgeschreven, dien je zelf te voorzien via je apotheek of de mediotheek van je mutualiteit.
Ja, in de meeste gevallen wel. Op die manier heb je een vast aanspreekpunt en kunnen wij je situatie goed opvolgen en evalueren. Onze verpleegkundigen zijn natuurlijk ook maar mensen, ook zij hebben al eens nood aan beetje rust. In dat geval kan het zijn dat een andere verpleegkundige u komt voorzorgen. Deze verpleegkundige is volledig op de hoogte van jou situatie en kan desgewenst jou vaste verpleegkundige contacteren.
Als je de deur niet open doet, laat de verpleegkundige steeds een briefje achter in je brievenbus. Op die manier weet je dat je verpleegkundige is langs geweest. Indien je de deur niet opent, zal de verpleegkundige proberen zich ervan te gewisse dat op dat moment niet in nood verkeert. Kan je niet aanwezig zijn op het afgesproken tijdstip? Verwittig ons in dat geval dan tijdig van je afwezigheid en we leggen een nieuwe afspraak vast. Bovendien voorkom je zo het opstarten van onze noodprocedure ‘patiënt in nood’ als de verpleegkundige aan je deur staat en je niet open doet. Indien we niet verwittigd werden van je afwezigheid, zal het gangbare consultatietarief worden aangerekend.
Onze verpleegkundigen zijn echte dierenvrienden. Bovendien kan de aanwezigheid van dieren een positieve invloed hebben op je genezingsproces. Daarom streven we ernaar om dieren zoveel mogelijk bij de patiënt te laten en vertrouwd te raken met verpleegkundige. De verpleegkundige zal echter steeds (samen met jou) de afweging maken opdat de zorg optimaal kan gebeuren. Wanneer de zorg in het gedrag komt kan de verpleegkundige uit veiligheidsoverweging vragen om het dier tijdelijk af te zonderen. We vragen dan ook om dit te respecteren. Indien dieren aanwezig (mogen) blijven van de verpleegkundige, verlangen we wel dat de baasjes hun dieren hierin goed begeleiden.
Onze verpleegkundigen zijn graag doorlopend bereikbaar voor hun patiënten, om die reden is het GSM-gebruik tijdens de werkuren toegestaan.
Onze medewerkers roken niet tijdens de werkuren. Bovendien is algemeen geweten dat roken een ongezonde gewoonte is. Als verpleegkundige geven wij dan ook graag het goede voorbeeld.
Neen. Het licht dat gebruikt wordt is een soort infraroodlicht, met dat verschil dat het niet echt warm aanvoelt. Enkel langdurige blootstelling aan UV-B-licht, zoals bijvoorbeeld bij zonnenbanken, is kankerverwekkend. Ons infraroodlicht is gepolariseerd waardoor het met rechte golven op huid schijnt en diep binnendringt in onze cellen om daar de kleine bloedvaatjes te stimuleren om wonden te genezen, maar ook om meer collageen aan te maken, een stof die onze huid stevig en soepel maakt.
Onze verpleegkundigen kunnen je spijtig genoeg niet vergezellen op je vakantie. Wanneer je tijdelijk en recreatief in het buitenland verblijft, kan je steeds beroep doen op de Mutualistische Alarm- en Zorgcentrale (MUTAS) van je mutualiteit.
Onze verpleegkundigen vergaren heel wat informatie tijdens de verzorging. We trachten steeds in alle situaties eerlijk, respectvol en discreet om te gaan met onze patiënten en hun omgeving. Bovendien zijn alle medewerkers van Asklepios thuisverpleging en hun eventuele partners gebonden aan het beroepsgeheim. Alle medewerkers van Asklepios thuisverpleging ondertekenen ook een clausule dat zij kennis hebben genomen van de wetgeving omtrent beroepsgeheim en waarin zij beloven deze regels te zullen naleven.
Zoals eerder gezegd behandelen we alle informatie die we vergaren met de nodige discretie. Alle medewerkers van Asklepios thuisverpleging en hun partners leven de nodige reglementen en wetten na wat betreft beroepsgeheim.